Infoline
TS/ISO IEC 15504 SPICE Level-2 Organizasyonel Olgunluk Belgesi
  • Uluslararası standartlara uygun, Bilgisayar Yazılımı, Tasarım, Geliştirme ve Destek süreçleri kapsamında


ISO 10002 : 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme ve Donanım Satışı kapsamında


OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme ve Donanım Satışı kapsamında


TS ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme ve Donanım Satışı kapsamında


TS ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme ve Donanım Satışı faaliyetleri için bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında


TS 13149 Hizmet Yeterlilik Belgesi
  • Yazılım hizmeti veren yerler için kurallar standardına uygun hizmet veren kapsamında


ISO 22301 : 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme ve Donanım Satışı kapsamında


TS ISO/IEC 25051 Yazılım Kalitesi
  • Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE)-Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) Kalitesi için gereksinimler ve Test Talimatları


ISO 20000 : 2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
  • Bilgisayar Yazılım, Tasarım, Geliştirme, Donanım Satışı ve bunlara ait Destek Hizmetleri kapsamında


Infoline