İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikamız

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikamız

İnfoline Bilgi Teknolojileri İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 gereklerine uygun olarak kurulmuştur.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi politikamız;

 • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlere yönelik olan mevcut ve olası tehditleri belirlemeyi ve yönetmeyi,
 • Olası bir kriz durumunda kritik fonksiyonların devamlılığını sağlamayı,
 • Düzenli test ve tatbikat uygulamaları ile performansımızı geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş süreçlerimizde süreklilik sağlamayı,
 • Kritik hizmetler için yedekleme ve geri dönüş yönergelerini oluşturmayı ve uygulamayı,
 • Firmamızın tabi olduğu mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluk sağlamayı,
 • Paydaşlarımız ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde uygunluk sağlamayı,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin devamlılığını sağlamak için gerekli düzeltici faaliyetleri ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • İş sürekliliği kapasitemizi ISO 22301 uluslararası standartına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, iş sürekliliği yönetim sistemi konusunda gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı,
 • İş sürekliliği yönetim sistemimizi; ISO 22301 standartının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmeyi, belgelendirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi

taahhüt eder.

Google+ Delicious Digg Facebook Google LinkedIn StumbleUpon Twitter Reddit Newsvine E-mail