Hizmet Yönetim Sistemi Politikamız

Hizmet Yönetim Sistemi Politikamız

INFOLINE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.AŞ. uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000 temelli bir “BT Hizmet Yönetim Sistemi” politikası ile, BT hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, en iyi uygulamalara uygun hale getirilmesini ve hizmet süreçlerinin müşteri odaklı yönetilmesini amaçlamış ve güvence altına almıştır.

INFOLINE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.AŞ.  tüm hizmet yönetimi süreçlerini; yenilikçi, çözüm odaklı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet anlayışıyla ve müşteri memnuniyetine odaklanarak geliştirmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir. Belirlediği prosesler ile, kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı, hizmetlerini hedeflediği kalite seviyesinde sürdürmeyi, risklerini ve fırsatlarını doğru ve zamanında yönetmeyi, iş süreçlerinin tabii olunan yasa, mevzuatlar ve gereksinimlere uyumlu olarak yönetilmesini, iş ilişkileri politikaları ile paydaşları ile uyumlu ve etkin bir iletişimi ilke olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda  INFOLINE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.AŞ.   Servis Kataloğunda yer alan tüm hizmetler için;

 • ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi süreçlerine uygun şekilde yönetilir.
 • Hizmetlerin sunumu için yetenek ve kaynaklar en uygun şekilde kullanılır.
 • Sunulan hizmetlerin maliyet ve kaynak analizi yapılır.
 • Sunulan hizmetlerdeki sorunlar Yardım Masası Uygulaması Üzerinden kayıt altına alınır ve SLA süreleri içerisinde çözüme ulaştırır.
 • Tüm Hizmetler için Bilgi Güvenlik gereksinimleri Bilgi Güvenliği Politikalarına uygun olarak sağlanır.
 • Tedarikçilerin sağladığı hizmetler için yapılan alt kontratlar müşterilerle yapılan SLA sürelerinin altında tutulur.
 • Verilen hizmetler için Talep, Olay, Problem, Değişiklik kayıtlarını Yardım Masası Uygulamasından yönetir.
 • Kritik hizmetler için iş sürekliliği senaryoları oluşturulur ve yılda bir kez test edilir.
 • Sistemlerde yaşanan sorunlar,  SLA süreleri uygun olarak ele alınır, en az kesinti olacak şekilde çözüm sunularak işin devamlılığı sağlanır.
 • Tekrarlanan olayların kök nedenleri tespit edilerek kalıcı çözümler sunulur.
 • Hizmet riskleri değerlendirilir, yüksek riskler için aksiyonlar alınır.
 • Sunulan hizmetlere ait belirlenen periyotlarla ölçme ve raporlama yapılır.
 • Müşteri şikâyetleri değerlendirilerek iyileştirici önlemler alınır.
 • Hizmet Yönetim Sistemimiz , ISO 20000:2017 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve belgelendirilmesini taahhüt ederiz.

Google+ Delicious Digg Facebook Google LinkedIn StumbleUpon Twitter Reddit Newsvine E-mail