Avrupa Birliği Projesi Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)

Avrupa Birliği Projesi Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)

ÇMVA, Avrupa birliği Üye Devletleri tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasıdır. 1965 yılında başlatılmıştır (/65 No’lu Konsey Tüzüğü (EEC)). Her yıl 27 AB üye ülkesindeki 80.000 tarımsal işletmeden muhasebe verileri toplanmaktadır.

 ÇMVA, birbiriyle uyumlu olan tek mikro ekonomik veri kaynağıdır (muhasebe prensipleri bütün Üye Devletlerde aynıdır) ve Birlik içindeki ticari tarımsal işletmeleri temsil etmektedir. Birlik’teki her bölge için oluşturulan örnekleme planı çerçevesinde ankete katılacak işletmeler belirlenmektedir.

 Anket, Birlik’teki bütün tarımsal işletmeleri kapsamamaktadır (tarımsal işletmelerin yapısıyla ilgili Topluluk anketleri ile oluşturulan işletmeler evreni) ancak ticari işletme sayılabilecek büyüklükte olanları kapsamaktadır.

 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sisteminin kurulması, sisteme dâhil olacak tarımsal işletmelerin seçilmesi, verilerin toplanması, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, kullanılması, veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 2006 senesinde başlamıştır.

ÇMVA sisteminin proje olarak değerlendirilip WEB ve Mobil uygulamalarının kurumda hayata geçirilmesi işlemi 2014 senesinde INFOLİNE Bilgi Teknolojileri ile hayat bulmuştur. Şu an 81 ilde 320 uzman personel tarafından gerek mobil cihazlarla gerek web uygulama ile veriler çiftçi ile yüz yüze gerçekleşen ziyaretlerde toplanmaktadır.

2017 senesi itibari ile belirlenen illerde pilot çalışma olarak veri toplama işlemi INFOLİNE Bilgi Teknolojileri firması tarafından yapılacaktır. Dönemler halinde toplanan veriler Avrupa birliği standartlarında rapor halinde kuruma sunulacaktır. 

İlgili Haber http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Haber/88/Ciftlik-Muhasebe-Veri-Agi-Sistemi-Benim-Avrupali-Kentim-Belgeselinde

 

Sosyal Ağlarda Paylaş:

Twitter Facebook LinkedIn